Destilace mastných kyselin  - (Oleochem a.s.)

Stručný popis technologie:

Destilaci MK (mastných kyselin) zajišťuje kontinuálně řízená technologie, jejíž licenci zakoupila firma Oleochem od italské firmy Gianazza. Vlastní destilace probíhá za vakua ve speciální koloně, která je vyhřívána vysokotlakou parou 6.5 MPa. Součástí technologie je i rozsáhlý komplex části off-site, která je složena z balených jednotek chladících okruhů, přípravy nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké páry (dodávka SPIRAX SARCO) a skladů surovin a produktů.

ŘS SIEMENS S7-300, S7-200 a ET200S s vizualizací Easy PCS, která je produktem firmy CHEMTEC industry. Řízení vlastní technologie zajišťuje samostatná řídicí jednotka S7-300 dodaná firmou Gianazza. Řídicí program do této jednotky realizovala firma CHEMTEC industry. Část off-site řídí dvě jednotky ET200S a jedna jednotka S7-200 v distribuovaném provedení do části elektro. Pro komunikaci mezi řídícími jednotkami jsou použity sběrnice PROFIBUS-DP a industrial ethernet. Vizualizaci zajišťuje dvojice operátorských stanic s velkoplošnými monitory 32“ od firmy LG.

Projektová dokumentace, dodávka a uvedení do provozu veškerého aplikačního SW. Zajištění implementace zařízení SŘTP licencora. Dodávka řídicího systému off-site. Dodávku polní instrumentace a montáže zařízení zajišťovala pro zákazníka firma SpolReg z Ústí nad Labem. Investiční náklad SŘTP a elektro přesáhl 4 milióny Kč


Zakmenování sklárny - ACTIS (Ruská federace) (Sklárna Actis)

Stručný popis technologie:

Řízení surovinového hospodářství zahrnující vážení, míchání a dopravu sklářského kamene do sklářské vany. Neméně důležitou součástí procesu je optimalizace výkonu a přesnost navažování surovin.

ŘS PCS 7 MicroBox

Dodávka a realizace ASTŘP a Elektro