#img_351


Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

 Pro spolek jsme realizovali nesčetné investiční akce a působíme zde i v rámci servisní činnosti

Lovochemie a.s.

V Lovochemii jsme prováděli především projekční a engineerskou činnost pro společnost KP RIA.

Po rozpadu společnosti Setuza spolupracujeme s následovnickými společnostmi prostřednictvím investičních akcí a servisní činnosti:

Chemoprojekt a.s.

 

Zeppoil a.s.


Oleochem a.s.