Chlazení technologických procesů - CO I. + II. (SETUZA a.s.)

 ŘS AS PLC S5, OS IBM-PC

Projekt a dodávka MaR a ASŘTP


Odsíření z kotlů energetické centrály (SETUZA a.s.)

ŘS SIEMENS AS PLC S7-416, OS PCS7 v4.0

Správa a rozšíření systému ASŘTP instalovaného firmou SCHRAMM g.m.b.h.


Výrobna kyseliny PTS I. A II. (Habrinol s.r.o. Děčín)

ŘS AS PLC S7-300, OS IBM-PC

Projekt a dodávka MaR a ASŘTP