DZS ČOV Benešov  - (Město Benešov)

Stručný popis technologie:

Komunální ČOV středně velkého města (do 70.000EO) se standardní technologií mechanického předčištění, dvou biologických linek a s kalovou a plynovou koncovkou. Intenzifikace ČOV znamenala rozšíření biologické části o nové dosazovací nádrže a kompletní rekonstrukci technologické a elektrotechnické části.

ŘS Distribuovaný systém od neurčeného výrobce. V projektové dokumentaci použity nejmodernější poznatky z oblasti distribuce řízení do technologie a části elektro s využitím redundantních přenosů dat po metalických a bezdrátových sběrnicích. Část elektro navržena s inteligentními motorovými vývody integrovanými do řídicího systému  s možností přenosu nadstandardních informací o stavu motorových vývodů.

Vypracování DZS (dokumentace zadání stavby) v profesi SŘTP a elektro.


Filtrace surové labské vody - Ústí nad Labem

(Energy Ústí nad Labem a.s.)

Stručný popis technologie:

Řízení surovinového hospodářství zahrnující vážení, míchání a dopravu sklářského kamene do sklářské vany. Neméně důležitou součástí procesu je optimalizace výkonu a přesnost navažování surovin.

ŘS Siemens IM 151 - 8 OP TP 177 A

Dodávky MaR a ASTŘP


Kmenárna ve sklárně - Kabardino - Balkaria (Kavkaz)

ŘS PCS7 - BOX

Zprovoznění systému řízení zakmenování sklárny


Pneudoprava - Verralia (Zorya - Ukrajina)

Stručný popis technologie:

Doprava sypkých materiálů ve sklárně patřící společnosti Verralia, druhému největšímu výrobci skleněných obalů pro potraviny a nápoje  na světě.

ŘS S7 - 315

Projekt a dodávka MaR a ASŘTP