Rekonstrukce ČOV Liberec - III. Etapa (ŽS Brno, a.s.)

ŘS SIEMENS 12xPLC IM-151, OS IBM-PC

Projekt a dodávka MaR a ASŘTP


Zkušebna hořáku FSI VUT - dávkování oleje (VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav procesního a ekologického inženýrství)

ŘS AS PLC S7-300, OS IBM-PC

Projekt a dodávka MaR a ASŘTP


Okruh chladící vody KOS WIRE (KOS WIRE EUROPE)

ŘS SIEMENS PLC IM-151, OP TP-170

Projekt a dodávka MaR a ASŘTP


Úprava kondenzátu - elektrárna Kolín (Elektrárna Kolín a.s.)

ŘS SIEMENS PLC S7-300, OP TP-170

Projekt a dodávka MaR a ASŘTP


ZML DIAMO - Stráž pod Ralskem (DIAMO státní podnik, odštěpný závod TÚU Stráž pod Ralskem)

Stručný popis technologie:ZML (zpracování matečných louhů) je technologie zajišťující čištění odpadních vod vzniklých těžbou uranu.

ŘS Allen-Bradley

Zajištění kompletní inženýrské činnosti (koordinace projektů, výstavby a komplexních zkoušek) v profesích SŘTP a elektro pro generálního dodavatele, kterým bylo sdružení firem OHL ŽS, CHEMOPROJEKT, SYNER a SUBTERRA.